Konkurs fotograficzny Natura 2000
Dodane przez fotonowiacy dnia Lipiec 18 2013 15:15:50
Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wraz ze Związkiem Polskich Fotografów Przyrody zaprasza na otwarty konkurs fotograficzny na Najpiękniejszy Obszar Natura 2000.

Celem Konkursu jest promocja przyrody na obszarze sieci Natura 2000 w Polsce.

Zdjęcia można nadsyłać do dnia 6 września br. na adres na adres: konkurs@gdos.gov.pl,w jednej z czterech kategorii do wyboru:

1) I kategoria: Człowiek i Naturar- fotografie przedstawiające koegzystencję
i współdziałanie człowieka i przyrody na obszarach Natura 2000, wdrożenie idei zrównoważonego rozwoju w praktyce, np. poprzez prezentację wydarzeń lub czynności życia codziennego związanego z turystyką (agro-, eko-), aktywnością sportową, edukacją ekologiczną, realizacją inwestycji w zgodzie ze środowiskiem, prowadzeniem działalności gospodarczej lub rolniczej, realizacją projektów innowacyjnych na obszarach Natura 2000, znaczenie ochrony i bogactwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń. Kategoria ta nie obejmuje fotografii prezentujących degradację środowiska;

2) II kategoria: Oblicza natury- fotografie przedstawiające pejzaże, krajobrazy, piękno przyrody i bioróżnorodność na obszarach Natura 2000;

3) III kategoria: Piękno chronioner - fotografie przedstawiające gatunki zwierząt
i ptaków objętych ochroną w ramach sieci Natura 2000;

4) IV kategoria: Piękno Natury - fotografie przedstawiające indywidualne i nowatorskie spojrzenia na sieć Natura 2000, jak również fotografie przedstawiające układy i formy występujące naturalnie w środowisku, fotografie makro i fotografie z lotu ptaka.

Fotografie mają być wykonane na obszarach Natura 2000 w Polsce.
Więcej informacji:
Link